ကုန်းလမ်းပို့ဆောင်ရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန ကုန်းလမ်းပို့ဆောင်ရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန
  • ၁၉၈၂ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ(၁၂)ရက်နေ့တွင် ကုန်းလမ်းပို့ဆောင်ရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနသည် မြန်မာနိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ့မှ မော်တော်ယာဉ်မှတ်ပုံတင်လုပ်ငန်းနှင့် ယာဉ်မောင်းလိုင်စင်ထုတ်ပေးခြင်း လုပ်ငန်းများကို စတင်လွှဲပြောင်းယူခဲ့ပြီး ဟားခါးမြို့၊ ပြည်တော်သာရပ်ကွက်၊ ဘုရားရှိခိုးကျောင်း လမ်းရှိ အဆောက်အဦးအား တစ်လလျှင်( ၆၀ဝိ/- )နှုန်းဖြင့် ၁၉၉၄ ခုနှစ်အထိငှါးရမ်း၍ ဝန်ထမ်း (၁၀)ဦးဖြင့် ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။ လက်ရှိရုံးစိုက်ရာ ပြည်နယ်ရုံး(ဟားခါး)၏ အဆောက်အဦးအား ( ၂၃.၁၂.၁၉၉၄ )ရက်တွင် ရုံးစတင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပါသည်။ ကုန်းလမ်းပို့ဆောင်ရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန၊ ပြည်နယ်ရုံး(ဟားခါး)၏တည်နေရာမှာ ဟားခါးမြို့၊ စျေးသစ်ရပ်ကွက်၊ ဗိုလ်ချုပ်လမ်းမကြီးပေါ်တွင် တည်ရှိပါသည်။

ဗိုလ်ချုပ်လမ်း၊ စျေးသစ်ရပ်ကွက်၊ ဟားခါးမြို့ ။

ဖုန်း − ၀၇၀-၂၁၀၉၂

အချက်အလက်များ မတွေ့ပါ!