ချင်းပြည်နယ်တွင် မှီတင်းနေထိုင်ကြသောပြည်သူများ၏ လိုလားချက်များ၊ အဆင်မပြေမှုများ ၊ ပေးစာများ၊ အကြံပြုစာများ၊ ပြုပြင်ပေးစေလိုသော အရာများအား တာဝန်ရှိသူများထံ တိုက်ရိုက်တင်ပြနိုင်ပါသည်။