တည်နေရာ

ပလက်၀မြို့နယ်သည် ချင်းပြည်နယ်၏ တောင်ဘက်အစွန်တွင်ရှိ၍ ချင်းပြည်နယ် ၊ မင်းတပ်ခရိုင်တွင်တည်ရှိပါသည်။ မြောက်လတ္တီကျူ (၂၀)ဒီဂရီ (၄၅)မိနစ်နှင့် (၂၂)ဒီဂရီ (၉)မိနစ်ကြား ၊ အရှေ့လောင်ဂျီတွဒ် (၉၂)ဒီဂရီ (၃၀)မိနစ် နှင့် (၉၃)ဒီဂရီ (၄၀)မိနစ်ကြားတွင် တည်ရှိပြီး အကျယ်အဝန်းမှာ (၂၀၀၁၃၀၄)စတုရန်း ဧကကျယ်ဝန်းပါသည်။ အရှေ့မှအနောက်သို့(၅၉.၂၀)မိုင် ရှိပြီး တောင်မှမြောက်သို့ (၉၈.၄၀)မိုင်ရှည်လျားပါသည်။

 

နယ်နိမိတ်

ပလက်၀မြို့နယ်၏ အရှေ့ဘက်တွင် မင်းတပ်ခရိုင် ၊ ကန်ပက်လက်မြို့နယ် ၊ မတူပီမြို့နယ်တို့နှင့် နယ်နိမိတ်ထိစပ်လျက်ရှိပြီး တောင်ဘက်တွင် ရခိုင်ပြည်နယ်၊ ကျောက်တော်မြို့နယ် ၊ မြောက်ဦးမြို့နယ် ၊ မင်းပြားမြို့နယ်တို့နှင့် ထိစပ်လျက်ရှိပါသည်။ အနောက်ဘက်တွင် ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံနှင့် ရခိုင်ပြည်နယ် ၊ ဘူးသီးတောင်မြို့နယ်တို့နှင့် ထိစပ်လျက်ရှိပြီး မြောက်ဘက်တွင် အိန္ဒိယနိုင်ငံနှင့် နယ်နိမိတ် ထိစပ်လျက်ရှိပါသည်။

အုပ်ချုပ်ရေးမှုးများ

အချက်အလက်များ မတွေ့ပါ!

လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များ

အချက်အလက်များ မတွေ့ပါ!

အခြားအချက်အလက်များ

အထကကျောင်း / ခွဲများ

စဉ် ကျောင်းအမည် တည်နေရာ
အထက (ပလက်၀) မြို့မရပ်ကွက်
အထက (ဆမီး) ဆမီး
အထက (မီးဇာ) မီးဇာ
အထက (သံထောင်) သံထောင်
အထက (ရှင်းလက်၀) ရှင်းလက်၀
အထက (ဒလက်မေ) ဒလက်မေ
အထက (ရိက္ခါ) ရိက္ခါရပ်ကွက်
အထက(ခွဲ) (ပထိန်တလန်) ပထိန်တလန်
အထက(ခွဲ) (မိတ်စာ၀) မိတ်စာ၀
၁၀ အထက(ခွဲ) မှုံတနူး မှုံတနူး

 

(ခ) အလကကျောင်း / ခွဲများ

စဉ် ကျောင်းအမည် တည်နေရာ
အလက (မြို့သစ်) ပလက်၀
အလက (ဒိုးချောင်း၀) ဒိုးချောင်း၀
အလက (ပေါင်းမို) ပေါင်းမို
အလက(ခွဲ) ဆီးဖလောင်း ဆီးဖလောင်း
အလက(ခွဲ) တပ်ချောင်း တပ်ချောင်း
အလက(ခွဲ) ဘောင်ကုန်း ဘောင်ကုန်း
အလက(ခွဲ) တုံးမ၀ တုံးမ၀
အလက(ခွဲ) အောက်သဲမ၀ အောက်သဲမ၀
အလက(ခွဲ) ခဝဲ ခဝဲ
၁၀ အလက(ခွဲ) ဂဏန်း ဂဏန်း
၁၁ အလက(ခွဲ) စင်ကီတောင် စင်ကီတောင်
၁၂ အလက(ခွဲ) ကွမ်းချောင်း၀(၁) ကွမ်းချောင်း၀(၁)
၁၃ အလက(ခွဲ) လယ်လှ လယ်လှ
၁၄ အလက(ခွဲ) ယောင်၀ ယောင်၀
၁၅ အလက(ခွဲ) တရွန်အိုင် တရွန်အိုင်
၁၆ အလက(ခွဲ) ကျီးလေအောက် ကျီးလေအောက်
၁၇ အလက(ခွဲ) တွီကင်း၀ တွီကင်း၀
၁၈ အလက(ခွဲ) စိမ်းစင်း စိမ်းစင်း
၁၉ အလက (ခွဲ) ဝါလောင်ကုန်း ဝါလောင်ကုန်း
၂၀ အလက(ခွဲ) တွီဆော့ကုန်း တွီဆော့ကုန်း
၂၁ အလက(ခွဲ) ဗုဒ္ဓဂါမ ဗုဒ္ဓဂါမ
၂၂ အလက(ခွဲ) ကန်တောင် ကန်တောင်

 

စျေးအမည် ဆိုင်ခန်းအရေအတွက် နိုင်ငံပိုင် / ပုဂ္ဂလိကပိုင် တည်နေရာ
စည်ပင်သာယာစျေး ၁၆၁ နိုင်ငံပိုင် မြို့မ
စုစုပေါင်း ၁၆၁    

ဆေးရုံများ

ကုတင်၅၀ တိုက်နယ်ဆေးရုံ တိုက်နယ် က/မ ဌာနကျေးလက် က/မ ဌာန ကျေးလက် က/မ ဌာနခွဲ  မိခင်ကလေးဌာန
၁၅ ၅၉

တိုက်နယ်ဆေးရုံများ

မြို့/ကျေးရွာ ခွင့်ပြုကုတင်
ဆမီး ၁၆
မီးဇာ ၁၆
ဘဏ်အမည် နိုင်ငံပိုင် / ပုဂ္ဂလိကပိုင် တည်နေရာ ဆက်သွယ်ရန်
- နိုင်ငံပိုင် ပလက်၀ -
စုစုပေါင်း