အကျယ်အဝန်း

      ပြည်နယ်အကျယ်အဝန်းမှာ ၁၃၉၀၆.၉၇ စတုရန်းမိုင် ကျယ်ဝန်းပြီး ဧကအားဖြင့် ၈၈၉၉၃၅၄ကျယ်ဝန်းပါသည်။

 

ရာသီဥတုအခြေအနေ

      ပြည်နယ်သည်အေးသော ရာသီဥတုရှိပြီး၊ အမြင့်ဆုံးအပူချိန် (၂၃.၅°c) နှင့် အနိမ့်ဆုံး အပူချိန်မှာ (၃.၄°c)ဖြစ်ပါသည်။ 

 

အိမ်‌ခြေ၊ အိမ်ထောင်စု၊ လူဦးရေ

      ချင်းပြည်နယ်တွင် အိမ်ခြေ(၉၆၆၉၆) ၊အိမ်ထောင်စု (၉၆၄၈၄)၊ ကျား (၂၅၅၅၉၂)ဦး၊ မ (၂၆၄၄၄၀)ဦး၊ ပေါင်း (၅၂၀၀၃၂) ဦး နေထိုင် ကြပါသည်။

 

တက္ကသိုလ်/ကောလိပ်နှင့်အခြေခံကျောင်းများအခြေအနေ

      ချင်းပြည်နယ်၏ တက္ကသိုလ် နှင့် ကောလိပ်များ ဖွင့်လှစ်မှုအခြေအနေမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါသည်။

စဉ် တက္ကသိုလ်၊ ကောလိပ် တည်နေရာ
ဟားခါးကောလိပ် မြို့သစ်
ပညာရေးကောလိပ် မြို့သစ်
အစိုးရစက်မှုလက်မှုသိပ္ပံ မြို့သစ်
 
ချင်းပြည်နယ်၏ဒေသဆိုင်ရာ အချက်အလက် အပြည့်အစုံကို Download ကိုနှိပ်၍ ရယူကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။

Download

 

၂၀၁၈-၂၀၁၉ ခု၊ ဘဏ္ဍာရေးနှစ် ရသုံးခန့်မှန်းခြေငွေစာရင်း အချက်အလက်များ

 ချင်းပြည်နယ်၏ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ခု၊ ဘဏ္ဍာရေးနှစ် ရသုံးခန့်မှန်းခြေငွေစာရင်း အချက်အလက်များ ကို Download ကိုနှိပ်၍ ရယူကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။

Download

Chin State Health Report 2018

ချင်းပြည်နယ်၏ ၂၀၁၈ ခုနှစ် ကျန်းမာရေးအစီရင်ခံစာကို Download ကိုနှိပ်၍ ရယူကြည့်ရှု နိုင်ပါသည်။

Download