တည်နေရာ

ဟားခါးမြို့နယ်သည် မြောက်လတ္တီတွဒ်(၂၂)ဒီဂရီ ၊ (၁)မိနစ်နှင့် (၂၂)ဒီဂရီ (၅၀)မိနစ်ကြား  ၊ အရှေ့လောင်ဂျီတွဒ်(၉၃)ဒီဂရီ (၃၂)မိနစ်နှင့် (၉၄)ဒီဂရီ (၄၅)မိနစ်အကြားတွင် တည်ရှိပါသည်။ အရှေ့မှအနောက်သို့ (၃၆)မိုင် ၊ တောင်မှမြောက်သို့ (၄၅)မိုင် ရှည်လျားပါသည်။

 

နယ်နိမိတ်

မြောက်ဘက်တွင် ဖလမ်းမြို့နယ် ၊ အရှေ့ဘက်တွင် မကွေးတိုင်း ဂန့်ဂေါမြို့နယ် ၊ တောင်ဘက်တွင် မတူပီမြို့နယ် ၊ အနောက်ဘက်တွင် ထန်တလန်မြို့နယ်တို့နှင့် နယ်နိမိတ်ချင်း ထိစပ်လျက်ရှိပါသည်။

အုပ်ချုပ်ရေးမှုးများ

အချက်အလက်များ မတွေ့ပါ!

လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များ

အချက်အလက်များ မတွေ့ပါ!

အခြားအချက်အလက်များ

အထကကျောင်း / ခွဲများ

စဉ် ကျောင်းအမည် တည်နေရာ
အထက(၁) စျေးသစ် စျေးသစ်
အထက(၂) မြို့သစ် မြို့သစ်
အထက(၃) ပြည်တော်သာ ပြည်တော်သာ
အထက (ဆူရ်ခွါး) ဆူရ်ခွါး
အထက(ခွဲ) ဆတ္တား ဆတ္တား
အထက(ခွဲ) ချွန်ကျုံး ချွန်ကျုံး
အထက(ခွဲ) စျေးသစ် စျေးသစ်ရပ်ကွက်
အထက(ခွဲ) ချွန်ကျုံး ချွန်ကျုံး
အထက(ခွဲ) ဆတ္တား ဆတ္တား
၁၀ အထက(ခွဲ) စျေးသစ် ဟားခါး

အလကကျောင်း / ခွဲများ

စဉ် ကျောင်းအမည် တည်နေရာ
အလက (မြို့ဟောင်း) မြို့ဟောင်း
အလက (ဇိုခွါး) ဇိုခွါးရွာ
အလက (ဒါအိုချိမ်း) ဒါအိုချိမ်းရွာ
အလက (လုံရန်း) လုံရန်းရွာ
အလက (သီနမ်း) သီနမ်းရွာ
အလက (သီဖူးလ်) သီဖူးလ်ရွာ
မူလွန် (တပ်နယ်) တပ်နယ်
မူလွန် (ဇာထာလ်) ဇာထာလ်
မူလွန် (ဇိုခွါးသစ်) ဇိုခွါးသစ်
၁၀ မူလွန် (ဖါရွန်း) ဖါရွန်း
၁၁ မူလွန် (ဖိုင်) ဖိုင်
၁၂ မူလွန် - ဖိုင်ဖာ (က) ဖိုင်ဖာ
၁၃ မူလွန် - ဖိုင်ဖာ(ခ) ဖိုင်ဖာ
၁၄ မူလွန် - ဗန်တလန် ဗန်တလန်
၁၅ မူလွန် - ဘွန်လုံ(၂) ဘွန်လုံ
၁၆ မူလွန် - ဘွာလ်တပ် ဘွာလ်တပ်
၁၇ မူလွန် - မှိုင်ခ မှိုင်ခ
၁၈ မူလွန် - မာလ်ဆောမ် မာလ်ဆောမ်
၁၉ မူလွန် - ရင်ပီး ရင်ပီး
၂၀ မူလွန် - ရွာဗန်း ရွာဗန်း
၂၁ မူလွန် - လုံကျွေး လုံကျွေး
၂၂ မူလွန် - လမ်သုတ် လမ်သုတ်
၂၃ မူလွန် - လုံဟောက် လုံဟောက်
၂၄ မူလွန် - ဟိုင်ဖိုင် ဟိုင်ဖိုင်
၂၅ မူလွန် - ဟိုင်ရွန်း ဟိုင်ရွန်း
၂၆ မူလွန် - ဟာသား ဟာသား
၂၇ မူလွန် - ဟရန်ဟရိန်း ဟရန်ဟရိန်း
၂၈ မူလွန် - ဟရောင်ဝင်း ဟရောင်ဝင်း
၂၉ မူလွန် - လေအွမ်(က) လေအွမ်(က)
၃၀ မူလွန် - ဘုံသွ ဘုံသွ
၃၁ မူလွန် - ဒွမ်ဗား ဒွမ်ဗား
၃၂ မူလွန် - သီလာခ့် သီလာခ့်

 

စျေးအမည် ဆိုင်ခန်းအရေအတွက် နိုင်ငံပိုင် / ပုဂ္ဂလိကပိုင် တည်နေရာ
မြို့မစျေး ၅၄ နိုင်ငံပိုင် ပြည်တော်သာရပ်ကွက်
စုစုပေါင်း ၅၄    

ဆေးရုံများ

ကုတင်၂၀၀ တိုက်နယ်ဆေးရုံ တိုက်နယ် က/မ ဌာန၊ ကျေးလက် က/မ ဌာန ကျေးလက် က/မ ဌာနခွဲ ကျောင်း က/မ ဌာန မိခင်ကလေးဌာန
၁၈

တိုက်နယ်ဆေးရုံများ

မြို့/ကျေးရွာ ခွင့်ပြုကုတင်
ဆူးရ်ခွား ၁၆
ဘဏ်အမည် နိုင်ငံပိုင် / ပုဂ္ဂလိကပိုင် တည်နေရာ ဆက်သွယ်ရန်
မြန်မာ့စီးပွားရေးဘဏ် နိုင်ငံပိုင် ဟားခါး-မတူပီလမ်း -
က​မ္ဘောဇဘဏ် ပုဂ္ဂလိကပိုင် ဟားခါး-မတူပီလမ်း -
CB ဘဏ် ပုဂ္ဂလိကပိုင် အမှတ်(၂၂), ဗိုလ်ချုပ်လမ်း , ပြည်တော်သာရပ်ကွက် , ဟားခါးမြို့ ၀၇၀-၂၂၅၂၂, ၂၂၅၂၃, Email- hakabr@cbbank.com.mm
AYA ဘဏ် ပုဂ္ဂလိကပိုင် ပြည်တော်သာရပ်ကွက်၊ ဟားခါးမြို့။ ၀၇၀-၂၂၅၈၁ Fax (၀၇၀-၂၁၃၁၁, ၂၁၄၈၉)
စုစုပေါင်း