တည်နေရာ

ထန်တလန်မြို့နယ်သည် မြန်မာနိုင်ငံ၏ အနောက်မြောက်ပိုင်းတွင်ရှိ၍ ချင်းပြည်နယ် ၊ ဟားခါးခရိုင်တွင် တည်ရှိပါသည်။  မြောက်လတ္တီတွဒ်(၂၂)ဒီဂရီ ၊ (၅)မိနစ်နှင့် (၂၃)ဒီဂရီ (၁၁)မိနစ်ကြား  ၊ အရှေ့လောင်ဂျီတွဒ်(၉၃)ဒီဂရီ (၆)မိနစ်နှင့် (၉၃)ဒီဂရီ (၂၈)မိနစ်အကြားတွင် တည်ရှိပါသည်။

 

နယ်နိမိတ်

ထန်တလန်မြို့နယ်၏ နယ်နမိတ်ဆက်စပ်မှုမှာ အရှေ့ဘက်တွင် ဟားခါးမြို့နယ်(၄၈)မိုင် ၊ အနောက်ဘက်တွင် အိန္ဒိယနိုင်ငံ ၊ မီဇိုရမ်ပြည်နယ်(၇၄)မိုင် ၊ တောင်ဘက်တွင် မတူပီမြို့နယ်(၄၆)မိုင် ၊ မြောက်ဘက်တွင် ဖလမ်းမြို့နယ် (၂၈)မိုင်တို့နှင့် ထိစပ်လျက်ရှိပါသည်။

အုပ်ချုပ်ရေးမှုးများ
ဦးအောင်ဆွေမြင့်
(မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှုး)
-
လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များ

အချက်အလက်များ မတွေ့ပါ!

အခြားအချက်အလက်များ

အထကကျောင်း / ခွဲများ

စဉ်  ကျောင်းအမည် တည်နေရာ
အမှတ်(၁) ထန်တလန်  အမှတ်(၁)ရပ်ကွက် ၊ထန်တလန် 
အထက(၂) ၊ ထန်တလန် အမှတ််(၃)ရပ်ကွက် ၊ ထန်တလန်မြို့
အထကဟရီဖီး ကျးရွာ ဟရီဖီး ကျးရွာ
အထက၊ နှာရိန်  နှာရိန် ကျးရွာ
အထကခွဲလုံလဲရ် လုံလဲရ်ကျေးရွာ
အထကခွဲဖါရွန် ဖါရွန်ကျေးရွာ
အထကခွဲငါဖိုင်ပီး ငါဖိုင်းပီးကျေးရွာ
အထကခွဲတလန်ပီး တလန်ပီးကျေးရွာ
အထကခွဲအိုင်ဘူရ် အိုင်ဘူရ် ကျေးရွာ
၁၀ အထကခွဲ ဇွဲဖိုင် ဇွဲဖိုင်ကျေးရွာ
၁၁ အထကခွဲ တလန်ခွါး  တလန်ခွါး ကျေးရွာ
၁၂ အထကခွဲ မှောင်တလန် မှောင်တလန်
၁၃ အထကခွဲ၊ သီကီရ် သီကီရ်
၁၄ အထကခွဲ၊ ဟရိန်ခန်း ဟရိန်ခန်း

 

(ခ) အလကကျောင်း / ခွဲများ

စဉ် ကျောင်းအမည် တည်နေရာ
အလက ခွါဘုံ ခွါဘုံ
အလက ထာအို ထာအို
အလက ဒေါန် ဒေါန်
အလက ဝေါင်သူး ဝေါင်သူး
အလက ကြောင်ထီယား ကြောင်ထီယား
အလက ရှာလမ် ရှာလမ်
အလကလိုင်လင်း လိုင်လင်း
အလက ဆလဲင်း ဆလဲင်း
အလက၊ ခွါဟရန်း ခွါဟရန်း
၁၀ အလကခွဲ မွှလ်ကိုင် မွှလ်ကိုင်
၁၁ အလကခွဲ ဖန်ထင် ဖန်ထင်
၁၂ အလကခွဲ ငါဖိုင်သဲ ငါဖိုင်သဲ
၁၃ အလကခွဲ ဆိုင်က ဆိုင်က
၁၄ အလကခွဲ ဆူရ်ငဲင် ဆူရ်ငဲင်း
၁၅ အလကခွဲ ဇဲဖိုင် ( ခ) ဇဲဖိုင်
၁၆ အလကခွဲဇန်တလန် ( ခ) ဇန်တလန်
၁၇ အလကခွဲ ထန်ဇန် ထန်ဇန်
၁၈ အလကခွဲ ထန်သြ ထန်သြ
၁၉ အလကခွဲ ဖုန်က ဖုန်က
၂၀ အလကခွဲ ဗန်ဇန် ဗန်ဇန်
၂၁ အလကခွဲ ဘဲလ်ဟာရ် ဘဲလ်ဟာရ်
၂၂ အလကခွဲ လုံကျွဲပီ လုံ့ကျွဲပီ ( ခ)
၂၃ အလကခွဲ တလန်ရွာ (က) တလန်ရွာ
၂၄ အလကခွဲ လုံကျွဲသဲ လုံကျွဲသဲ
၂၅ အလကခွဲ သီဆဲင် သီဆဲလ်(က)
၂၆ အလကခွဲ အင်မွှန်ပီ အင်မွှန်ပီ
၂၇ အလက(ခွဲ ) ၊ လေတပ် ( ခ) လေတပ် ( ခ)
၂၈ အလက(ခွဲ ) ၊ ထာအို ထာအို (ခ)
၂၉ အလက(ခွဲ ) ၊ လုံဒိန်း လုံဒိန်း
၃၀ အလက(ခွဲ ) ၊ မွှန်လီပီး မွှန်လီပီး
စျေးအမည် ဆိုင်ခန်းအရေအတွက် နိုင်ငံပိုင် / ပုဂ္ဂလိကပိုင် တည်နေရာ
မြို့မစျေး ၃၂ ပုဂ္ဂလိကပိုင် အမှတ်(၂)ရပ်ကွက် ၊ ထန်တလန်မြို့
စုစုပေါင်း ၃၂    

ဆေးရုံများ

ကုတင်၅၀ တိုက်နယ်ဆေးရုံ တိုက်နယ် က/မ ဌာန၊ ကျေးလက် က/မ ဌာန ကျေးလက် က/မ ဌာနခွဲ မိခင်ကလေးဌာန
၁၁ ၄၄

တိုက်နယ်ဆေးရုံများ

မြို့/ကျေးရွာ ခွင့်ပြုကုတင်
မှောင်တလန် ၁၆
နှာရိန်း ၁၆
လုံလဲရ် ၁၆
သီကီ၁ရ် ၁၆
ဘဏ်အမည် နိုင်ငံပိုင် / ပုဂ္ဂလိကပိုင် တည်နေရာ ဆက်သွယ်ရန်
မြန်မာ့စီးပွားရေးဘဏ် နိုင်ငံပိုင် ဟားခါး-ထန်တလန်လမ်း -
စုစုပေါင်း