တည်နေရာ

မတူပီမြို့နယ်သည် မြောက်လတ္တီကျူ(၂၁)ဒီဂရီ ၊ (၁၅)မိနစ် (၁၅)စက္ကန့် နှင့် (၂၂)ဒီဂရီ (၁၅)မိနစ်၊ ၁၆စက္ကန့်ကြား  ၊ အရှေ့လောင်ဂျီတွဒ်(၉၃)ဒီဂရီ (၁၄)မိနစ်၊ (၁၅)စက္ကန့်နှင့် (၉၄)ဒီဂရီ (၁၅)မိနစ်၊ (၁၆)စက္ကန့်ကြားတွင် တည်ရှိပါသည်။အရှေ့မှအနောက်သို့ (၄၇)မိုင်နှင့် တောင်မှမြောက်သို့ (၆၈)မိုင် ရှည်လျားပါသည်။ မတူပီမြို့နယ်သည် (၂၃၁၆.၈၁)စတုရန်းမိုင်ကျယ်ဝန်းပါသည်။

 

နယ်နိမိတ်

မတူပီမြို့နယ်၏ နယ်နမိတ်ဆက်စပ်မှုမှာ အရှေ့ဘက်တွင် ဂန့်ဂေါမြို့နယ်နှင့် ထီးလင်းမြို့နယ် ၊ အရှေ့တောင်ဘက်တွင် မင်းတပ်မြို့နယ်နှင့် ထိစပ်လျက်ရှိပြီး အနောက်ဘက်တွင် ပလက်၀မြို့နယ် ၊ အနောက်မြောက်ဘက်တွင် အိန္ဒိယနိုင်ငံ ၊ မီဇိုရမ်ပြည်နယ် ၊ မြောက်ဘက်တွင် ထန်တလန်မြို့နယ်နှင့် ဟားခါးမြို့နယ်တို့နှင့် နယ်နိမိတ်ထိစပ်လျက်ရှိပါသည်။

အုပ်ချုပ်ရေးမှုးများ
ဦးအောင်မြင့်ကျော်
(မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှုး)
-
လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များ

အချက်အလက်များ မတွေ့ပါ!

အခြားအချက်အလက်များ

အထကကျောင်း / ခွဲများ

စဥ် ကျောင်းအမည် တည်နေရာ
အထက(၁) မတူပီ မတူပီ
အထက(၂) မတူပီ မတူပီ
အထက (ရေဇွာ) ရေဇွာ
အထက (လုံငိုး) လုံငိုး
အထက (ဆဘောင်းသဲ) ဆဘောင်းသဲ
အထက (လိုင်လင်းပီ) လိုင်လင်းပီ
အထက(ခွဲ) မားဒူ မားဒူ
အထက(ခွဲ) ဖနိုင် ဖနိုင်
အထက(ခွဲ) ဆဘောင်းပီ ဆဘောင်းပီ
၁၀ အထက(ခွဲ) လေဆင်း လေဆင်း
၁၁ အထက(ခွဲ) ရှာတလိုင်း ရှာတလိုင်း
၁၂ အထက(ခွဲ) စာလ်ထောင် စာလ်ထောင်
၁၃ အထက(ခွဲ) တိန်ဆီး တိန်ဆီး

အလကကျောင်း / ခွဲများ

စဥ် ကျောင်းအမည် တည်နေရာ
အလက (စခိုင်း) စခိုင်း
အလက (တန်ကူ) တန်ကူ

 

စျေးအမည် ဆိုင်ခန်းအရေအတွက် နိုင်ငံပိုင် / ပုဂ္ဂလိကပိုင် တည်နေရာ
စည်ပင်သာယာမြို့မစျေး ၁၄ နိုင်ငံပိုင် စန်ဘောင်ရပ်ကွက် ၊ ဗိုလ်ချုပ်လမ်း၊ မတူပီမြို့
စုစုပေါင်း ၁၄    

 

ဆေးရုံများ

ကုတင်၅၀ တိုက်နယ်ဆေးရုံ တိုက်နယ် က/မ ဌာန၊ ကျေးလက် က/မ ဌာန ကျေးလက် က/မ ဌာနခွဲ မိခင်ကလေးဌာန
၁၀ ၄၀

တိုက်နယ်ဆေးရုံများ

မြို့/ကျေးရွာ ခွင့်ပြုကုတင်
ရေဇွာ ၁၆
လိုင်လဲင်းပီ ၁၆
လုံငိုး ၁၆
ဘဏ်အမည် နိုင်ငံပိုင် / ပုဂ္ဂလိကပိုင် တည်နေရာ ဆက်သွယ်ရန်
မြန်မာ့စီးပွားရေးဘဏ် နိုင်ငံပိုင် မတူပီ -
ဘဏ်ခွဲ နိုင်ငံပိုင် ရေဇွာ -
စုစုပေါင်း