ယာဉ်မောင်းလိုင်စင်ထုတ်ပေးခြင်းနှင့်ယာဉ်မောင်းစစ်ဆေးခြင်းလုပ်ငန်း

(၁)     ယာဉ်မောင်းလိုင်စင်များအား ဥပဒေ၊ နည်းဥပဒေနှင့်အညီ ယာဉ်မောင်းလိုင်စင် များစီစစ်ထုတ်ပေးခြင်း၊

(၂)      ယာဉ်မောင်းလိုင်စင်များနှင့်ပတ်သက်သော အမိန့်၊ ညွှန်ကြားချက်များ အပေါ်အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ခြင်း၊

(၃)     ယာဉ်မောင်းလိုင်စင်များအား သက်တမ်းတိုးဆောင်ရွက်ပေးခြင်း

(၄)     မော်တော်ယာဉ်ဥပဒေကျူးလွန်သော ယာဉ်မောင်းလိုင်စင်များအား အရေးယူခြင်း၊ ဖျက်သိမ်းခြင်း

(၅)     ယာဉ်စည်းကမ်း၊ လမ်းစည်းကမ်းများကို အများပြည်သူများသိရှိစေရန်၊ ကျောင်းများ၊ရပ်ကွက်များ အသင်းအဖွဲ့ဌာနများတွင်ဟောပြောပညာပေးခြင်း၊

(၆)     ယာဉ်တိုက်ခိုက်မှုများ လျော့နည်းကျဆင်းရေးအတွက် သက်ဆိုင်ရာဌာနများနှင့် ပူးပေါင်း၍ ရှောင်တခင်စစ်ဆေးမှုများပြုလုပ်ခြင်း၊

(၇)     ဝန်ကြီးဌာန၊ ဦးစီးဌာနမှ ထုတ်ပြန်ထားသော အမိန့်၊ ညွှန်ကြားချက်၊ လုပ်ထုံးလုပ်နည်း များအား လိုက်နာဆောင်ရွက်ခြင်း