အကောက်ခွန်ဦးစီးဌာန အကောက်ခွန်ဦးစီးဌာန

ချင်းပြည်နယ်တွင် တီးတိန်၊အကောက်ခွန်ဦးစီးဌာနမှူးရုံးအဖြစ်ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပြီး အကောက်ခွန်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းများစတင်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။ အကောက်ခွန်ဦးစီးဌာနမှ ၂၀၁၅−၂၀၁၆ ဘဏ္ဍာရေးနှစ် အတွင်းဖွဲ့စည်းပုံံတိုးချဲ့ခဲ့ရာ ပြည်နယ်နှင့်တိုင်း ဒေသကြီး ရုံးစိုက်ရာမြို့များအားလုံးတွင် ပြည်နယ်နှင့်တိုင်းဒေသကြီး အကောက်ခွန်ဦးစီးဌာနမှုးရုံးနှင့်မြို့နယ်အကောက်ခွန်ဦးစီးဌာနမှူးရုံးများအား ၁၃−၈−၂၀၁၅ရက်စွဲပါ စာအမှတ် ၊ ၆−က−၂၀၁၅ ဖြင့် ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်မှ အမိန့်ကြေညာစာ ထုတ်ပြန်၍ ဖွင့်လှစ်သည့်နည်းတူ ချင်းပြည်နယ်ဟားခါးမြို့နယ်တွင်အခြေစိုက်သည့် ချင်းပြည်နယ်အကောက်ခွန် ဦးစီးဌာနမှူးရုံးနှင့် ဟားခါးမြို့နယ်အကောက်ခွန်ဦးစီးဌာနမှူးရုံးတို့အား ၆−၁၀−၂၀၁၅ ၇က်နေ့မှစ၍ ဖွင့်လှစ်ခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။

ချင်းပြည်နယ်အကောက်ခွန်ဦးစီးဌာနမှုးရုံး၏ ကွက်ကဲမှု အောက်တွင် ဟားခါးမြို့နယ် ၊ အကောက်ခွန်ဦးစီးဌာနမှူးရုံး ၊ တီးတိန်အကောက်ခွန်(ကင်းစခန်း) ၊ ရိဒ်(OSS)နယ်စပ် ကုန်သွယ်ရေးစခန်းနှင့်် ထန်တလန်(OSS) ယာယီနယ်စပ်ကုန်သွယ်ရေးစခန်းတို့ တည်ရှိပြီး ချင်းပြည်နယ်အကောက်ခွန်ဦးစီးဌာနအား  စီမံကိန်းနှင့်ဘဏ္ဍာရေး၀န်ကြီးဌာနလက်အောက်ရှိ အကောက်ခွန်ဦးစီးဌာန(ရုံံးချုပ်) ရန်ကုန်မှ တာ၀န်ယူ ကွပ်ကဲလျှက်ရှိသည်၊

အကောက်ခွန်ဌာနနှင့် ပတ်သက်သည့် အခြားသိကောင်းစရာများနှင့် ဥပဒေများအားပြည်သူများ လေ့လာနိုင်ရန်အောက်ပါ Website များတွင်လေ့လာနိုင်ပါသည်။ 

(၁)  MOPF.gov.mm

(၂)  Myanmarcustoms.gov.mm

အကောက်ခွန်ဦးစီးဌာန ၊ အမှတ်(၄၆)၊ အဂ္ဂပါယ်လမ်း ၊ စျေးသစ်ရပ်ကွက်၊ ဟားခါးမြို့။

ဖုန်း− ၀၇၀၂၁၈၀၉

အချက်အလက်များ မတွေ့ပါ!