မြန်မာ့စာတိုက်လုပ်ငန်း မြန်မာ့စာတိုက်လုပ်ငန်း

(က)     ချင်းပြည်နယ် မြန်မာ့စာတိုက်လုပ်ငန်းသည် ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနလက်အောက်ရှိ လုပ်ငန်းဌာန   တစ်ခုဖြစ်ပါသည်။

(ခ)      ချင်းပြည်နယ် မြန်မာ့စာတိုက်လုပ်ငန်းကို ဝန်ထမ်းအင်အား (၁၆၇)ဦးဖွဲ့စည်းပုံ ဖြင့်ဖွဲ့စည်းထားရှိပြီး ချင်းပြည်နယ် အတွင်းရှိ စာတိုက်ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းများကို လုပ်ငန်းပြည့်စာတိုက်(၂၃)ရုံး ကန့်သတ်စာဝေစာတိုက်(၈)ရုံး ကျေးရွာကိုယ်စာလှယ်စာတိုက် (၂၆)ခုတို့ ဖွင့်လှစ်ပြီး စာတိုက်လုပ်ငန်းများကိုဆောင်ရွက်ပေးလျက်ရှိပါသည်။

(ဂ)      ချင်းပြည်နယ်အတွင်း ဖွင့်လှစ်ထားသောလုပ်ငန်းပြည့်စာတိုက်စခန်းများမှာအောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါသည်−

 ဟားခါးခရိုင် - ဟားခါးစာတိုက် ,ထန်တလန်စာတိုက် ,ဆူးရ်ခွါးစာတိုက်

 ဖလမ်းခရိုင် - ဖလမ်းစာတိုက် ,တီးတိန်စာတိုက်,တွန်းဇံစာတိုက်,ကလေးတက္ကသိုလ်စာတိုက်,ရိဒ်စာတိုက်,ထုတ်လှိုင်စာတိုက်,ကပ်တဲစာတိုက်,လုံဘန်းစာတိုက်,ကျီခါးစာတိုက်

 မင်းတပ်ခရိုင် - မင်းတပ်စာတိုက် ,ကန်ပက်လက်စာတိုက်,ဒုတ်စာတိုက်

 မတူပီခရိုင် - မတူပီစာတိုက်,ကျင်ဒွေးစာတိုက်,လိုင်လင်းပီစာတိုက်,မားဒူစာတိုက်,လေဆင်းစာတိုက်,တိန်ဆီးစာတိုက်,လုံငိုးစာတိုက်,ရေဇွာစာတိုက်

ပြည်နယ်မန်နေဂျာရုံး ၊ မတူပီလမ်း ၊ စျေးသစ်ရပ်ကွက်၊အော်တိုအိတ်ချိန်းရှေ့

စာပို့သင်္ကေတ  ၀၃၀၁၁

ဖုန်းနံပါတ် -  070−21190 , 070–21170 , 070–21220 , 070−21121 (Fax)

E-Mail : chinoffice.mp@gmail.com

အချက်အလက်များ မတွေ့ပါ!