လူမှုဝန်ထမ်းဦးစီးဌာန လူမှုဝန်ထမ်းဦးစီးဌာန

ဌာနအကြောင်းအရာနှင့်သက်ဆိုင်သော ဝန်ကြီးဌာန

လူမှုဝန်ထမ်း၊ ကယ်ဆယ်ရေးနှင့် ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာန

ချင်းပြည်နယ်လူမှုဝန်ထမ်းရုံး၊ စျေးသစ်ရပ်ကွက်။

ဖုန်း ၀၇၀-၂၁၀၆၈

လူမှုရေးပင်စင်လျောက်ထားခြင်း
လူမှုဝန်ထမ်းဉီးစီးဌာနသည် လူမှုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးလုပ် ငန်းများအနက် တစ်ရပ်ဖြစ်သော အသက်(၉၀)နှစ်နှင့်အထက်သက်ကြီးရွယ်အိုများ ငွေကြေးထောက်ပံ့ခြင်းအစီစဉ်

အချက်အလက်များ မတွေ့ပါ!