လူမှုရေးပင်စင်လျောက်ထားခြင်း

လူမှုဝန်ထမ်းဉီးစီးဌာနသည် လူမှုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးလုပ် ငန်းများအနက် တစ်ရပ်ဖြစ်သော အသက်(၉၀)နှစ်နှင့်အထက်သက်ကြီးရွယ်အိုများ ငွေကြေးထောက်ပံ့ခြင်းအစီစဉ်ကို တစ်လလျှင် (၁၀၀၀၀)နှုန်းဖြင့် ()လတစ်ကြိမ် ထောက်ပံ့ပေးခဲ့ရာ ယခု(၂၀၁၈-၂၀၁၉)ဘဏ္ဍရေးနှစ်တွင် အသက်(၈၅)နှစ်အထက်သက် ကြီးရွယ်အိုသူများအား ဆက်လက်ထောက်ပံ့လျက်ရှိပါသည်။ ယင်းထောက်ပံ့မှုတွင် လျောက်ထားသူ အဘိုး/ဘွားများသည်၎င်းတို့၏ နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်မိတ္တူ (သို့)ပုံစံ (၆၆)ဃ တို့ဖြင့် သတ်မှတ်သည့်အသက်ပြည့်မီကြောင်း အထောက်အထားပူးတွဲလျက် ၎င်းတို့နေထိုင်ရာ ကျေးရွာ/ရပ်ကွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးများထံတင်ပြရပါမည်။ ရပ်ကွက်/ ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးများသည် မြို့နယ်အထွေထွေအုပ်ချူပ်ရေးမှူးရုံးသို့ သတ်မှတ် ရက်ထက်နောက်ကျ ခြင်းမရှိဘဲတင်ပြပြီး မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးရုံးမှ စာရင်းများကိုသတ် မှတ်ပုံစံနှင့်တကွ လိုအပ်ချက်များ ပူးတွဲတင်ပြပေးရမည်ဖြစ်ပါသည်။