စက်မှုလယ်ယာဦးစီးဌာန စက်မှုလယ်ယာဦးစီးဌာန

အမှတ်(၃)ကုန်းမြင့်ဒေသ လယ်ယာမြေဖော်ထုတ်ရေးစီမံကိန်းရုံး၊ ဟားခါးမြို့သည် စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန၊ စက်မှုလယ်ယာဦးစီး ဌာနအောက်တွင် ဖွဲ့စည်းထားရှိသော စီမံကိန်းရုံးဖြစ်ပါသည်။

ဂန့်ဂေါလမ်း၊ ပြည်တော်သာရက်ကွက်၊ဟားခါးမြို့

ဖုန်း -     ၀၇၀ ၂၁၆၃၇၊ ၀၉ ၂၄၅၁၀၅၈

အချက်အလက်များ မတွေ့ပါ!