အလုပ်သမားညွှန်ကြားရေးဦးစီးဌာနမှ ဆောင်ရွက်ပေးလျက်ရှိသော ဝန်ဆောင်မှုများမှာ

(၁)     အလလခ ပုံစံ (၂) (အလုပ်သမားမှတ်ပုံတင်ကဒ်) အခမဲ့ထုတ်ပေးခြင်း ၊ (ပြည်တွင်း/ပြည်ပ)

     (က)   လူကိုယ်တိုင်လာရောက်ရမည်

    (ခ)    ကျွမ်းကျင်မှုအတွက် အထောက်အထားယူဆောင်လာရန်

     (ဂ)     အသက် ၁၈ နှစ်ပြည့်ပြီးသူဖြစ်ရမည်

     (ဃ)   နိုင်ငံသားစိစစ်ရေကဒ်ပြားယူဆောင်လာရန်

     (င)     ပညာအရည်အချင်းအထောက်အထားများ ယူဆောင်လာရန်

(၂)     အလုပ်ရှင် / အလုပ်သမားများအငြင်းပွားမှု ဖြေရှင်းဆောင်ရွက်ပေးခြင်း

     (ဥပမာ - လုပ်အားခ မရ၍ အလုပ်ရှင်အား အလုပ်သမားမှ တိုင်တန်းမှုအပေါ် လုပ်ခလစာအပြည့်အ၀ ရရှိရန် ဆောင်ရွက်ပေးခြင်းနှင့် လိုအပ်ပါက သက်ဆိုင်ရာ ပြည်နယ်အတွင်းရှိ တင်ဒါစိစစ်ရေးကော်မတီနှင့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကော်မတီရုံးသို့ မိတ္တူများပေးပို့ခြင်း)

(၃)     အလုပ်သမားအဖွဲ့အစည်းအသိအမှတ်ပြု ပုံစံ(၇)ထုတ်ပေးခြင်း (အခြေခံအဆင့် / မြို့နယ်အဆင့် နှင့် ပြည်နယ်အဆင့်) ဥပဒေ နည်းဥပဒေနှင့်အညီ

(၄)     မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ အနည်းဆုံးအခကြေးငွေသတ်မှတ်ပေးခြင်း

(၅)     အလုပ်ရှင် / အလုပ်သမားအလုပ်ခန့်ထားမှုဆိုင်ရာ သဘောတူ စာချုပ်များချုပ်ဆိုပေးခြင်း