မြန်မာ့အာမခံလုပ်ငန်း ချင်းပြည်နယ်ရုံးတွင် ဆောင်ရွက်ပေးလျက်ရှိသော ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်း များ

မြန်မာ့အာမခံလုပ်ငန်း ချင်းပြည်နယ်ရုံးတွင် ဆောင်ရွက်ပေးလျက်ရှိသော ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်း များမှာ

() အသက်အာမခံလုပ်ငန်း

*အားကစားကိုယ်အင်္ဂါထိခိုက်မှုအာမခံ

အားကစားနှင့်ကာယပညာဦးစီးဌာနတို့ ပေါင်းစပ်၍ လုပ်ငန်းများအကောင်အထည်ဖော်

ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။

- အသက် ၁၀နှစ်မှ ၆၅နှစ်အထိထားရှိနိုင်

- အာမခံသက်တမ်း()နှစ်

- အာမခံထားငွေ ကျပ်(၁၀)သိန်းအတွက် ပရီမီယံကျပ် ၅၀၀၀/- နှုန်းဖြင့် လက်ခံဆောင်

ရွက်

 • ကျေးရွာ၊ မြို့နယ်၊ ခရိုင် နှင့် ပြည်နယ်တိုင်းအသီးသီးရှိ ကျောင်းသူကျောင်းသားများ၊ အားကစားသမားများထားရှိနိုင်

 • ဂေါက်သီးအားကစားသမားများနှင့်အတူ ဂေါက်သီးကောက်သမား Caddle များလည်း

ထားရှိနိုင်

 • သေဆုံးပါက အကျိုးခံစားခွင့် ကျပ် ၁၀ သိန်း၊ ထိခိုက်ဒဏ်ရာ ရခြင်းများအတွက် ဆရာဝန်၏ဆေးထောက်ခံချက်အရ ဒဏ်ရာအနည်းအများအလိုက် အများဆုံးကျပ် ၁၀ သိန်း

*မြွေအန္တရာယ်အာမခံ

- မြွေအန္တရာယ်ကြောင့် အသက်ဆုံးရှုံးခြင်း အသက်မဆုံးရှုံးသော်လည်း ကိုယ်အင်္ဂါအစိတ်

အပိုင်းများ ထိခိုက်ပျက်စီးခြင်း စသည့်မြွေအန္တရာယ်ကြုံတွေ့ရသော အများပြည်သူတို့၏

အကျိုး စီးပွားကို ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရန် ဆောင်ရွက်ပေးသည့် အာမခံအကာ အကွယ်

တစ်ခု ဖြစ်ပါသည်။

 • အာမခံသက်တမ်းမှာ တစ်နှစ်ဖြစ်ပါသည်။

 • တစ်ဦးလျှင် ပရီမီယံ ကျပ် ၅၀၀နှုန်းဖြစ်ပါသည်။

 • အကျိုးခံစားခွင့်မှာ သေဆုံးလျှင် ကျပ်ငါးသိန်းဖြစ်ပါသည်။

 • မျက်စိနှစ်ဖက်ကွယ်လျှင် ကျပ် ၂၅၀၀၀၀/-ဖြစ်ပါသည်။

 • ကိုယ်တစ်ပိုင်းသေခြင်းအမျိုးမျိုးအတွက် ကျပ် ၂၅၀၀၀၀/-ဖြစ်ပါသည်။

 • ခြေချောင်းလက်ချောင်းများ ဖြတ်တောက်ရခြင်းနှင့် အခြားထိခိုက်ဒဏ်ရာ ရရှိမှုအတွက် အချိုးကျထောက်ပံ့ငွေ ဆေးကုသစရိတ်(အများဆုံး)ကျပ် ၈၀၀၀၀/- ဖြစ်ပါသည်။

 • မြွေအန္တရာယ်အသက်အာမခံထားရှိခြင်းဖြင့် မမျှော်မှန်းနိုင်သည့် ‌မြွေအန္တရာယ်ဖြစ်ပေါ်ပါ ကငွေကြေးအထောက်အကူ ရရှိနိုင်ပါသည်။ မိမိထားရှိသော ငွေကြေးအနည်းငယ်ဖြင့် အခြားသူများအား ကူညီပံ့ပိုးပေးနိုင်ပါသည်။ ဤသို့ ငွေကြေးအထောက်အပံ့ပေးသဖြင့် ပြည်သူအကျိုးသယ်ပိုးဆောင်ရွက်နိုင်ပါသည်။

*တောင်သူလယ်သမားအသက်အာမခံ

- အာမခံအမျိုးအစားမှာ တစ်ဦးချင်းထားရှိနိုင်မည့် နှစ်ချင်း(Temlife)အသက်အာမခံ

ဖြစ်ပါသည်။

 • တောင်သူလယ်သမားများ၊ ၎င်းတို့၏မိသားစုဝင်များ၊ ဆွေမျိုးတော်စပ်သူများ၊ လယ်ယာ လုပ်ငန်းအတူ လုပ်ကိုင်သူများနှင့်အခြားသူများအာမခံထားရှိနိုင်ပါသည်။

 • အသက်ကန့်သတ်ချက်မှာ ၁၆နှစ်မှ ၆၀နှစ်အတွင်း၊ အသက်၁၆နှစ်မှ ၁၈နှစ်အထိ မိဘအုပ် ထိမ်းသူမှ အသက်အာမခံ ထားရှိပေးနိုင်သည်။

 • အာမခံသက်တမ်းမှာ တစ်နှစ်ဖြစ်ပါသည်။

 • အာမခံထားငွေ အနည်းဆုံးကျပ် တစ်သိန်းမှ အများဆုံး ကျပ် ၅၀ သိန်းထိ ထားရှိနိုင် ပါသည်။

 • အာမခံကြေးမှာ အာမခံထားငွေ၏ ၁% (ဥပမာ ကျပ် တစ်သိန်းလျှင် တစ်ထောင်ကျပ် ဖြစ် ပါသည်။)

 • အာမခံထားရှိမှု အကျိုးကျေးဇူးများမှာ သေဆုံးလျှင် အာမခံထားငွေ ၁၀၀% အကျိုးခံစား ခွင့်ရှိသူမှရရှိမည်။

 • ထာဝစဉ် မသန်မစွမ်းဖြစ်လျှင် အာမခံထားငွေ ၁၀၀% ရရှိမည်။

() သူတစ်ပါးထိခိုက်မှုအာမခံလုပ်ငန်း

- မိမိစက်တပ်ယာဉ်ဖြင့် သူတစ်ပါးထိခိုက်ပျက်စီးဆုံးရှုံးခြင်းအတွက် ပေးလျှော်ရန် ပေါ်

ပေါက်နိုင်သည့်တာဝန် (Liability) ကိုအာမခံထားခြင်းဖြင့် အကာအကွယ်ယူ

ခြင်း သဘောဖြစ်သည်။

 • အာမခံထားရန်အကျုံးဝင်သော စက်တပ်ယာဉ်များမှာ မော်တော်ကား၊ မော်တော်ဆိုင် ကယ်၊ စက်တပ်စက်ဘီး၊ လယ်ထွန်စက်၊ မြေတူးစက်၊ မြေသယ်စက်၊ လမ်းကြိတ်စက်၊ ဝန်ချီစက်နှင့် အလားတူစက်များ စသည်ဖြင့် ယာဉ်အားလုံးအကျုံးဝင်ပါသည်။

 • အာမခံထားခြင်းဖြင့် ရရှိနိုင်မည့် အကျိုးကျေးဇူးမှာ သေဆုံးလျှင်နစ်နာကြေး ကျပ် ၁၀ သိန်းကို တစ်နှစ်အတွင်းတောင်းခံရန်ဖြစ်ပါသည်။

 • ဒဏ်ရာရရလျှင် အများဆုံးနစ်နာကြေးကျပ် ရှစ်သိန်းကို နှစ်နှစ်အတွင်း တောင်းခံရန် ဖြစ်ပါသည်။

 • အလုံးစုံ မော်တော်ယာဉ်၊ မော်တော်ဆိုင်ကယ် ထိခိုက်မှုအာမခံလည်းထားရှိနိုင်ပါသည်။

 • နစ်နာကြေးတောင်းခံရာတွင်လိုအပ်သည့် အချက်အလက်များမှာ

 • () နစ်နာကြေးတောင်းခံလွှာပုံစံ(က) ()

 • () ပြည်သူ့ဆေးရုံမှ ဆေးအစီရင်ခံစာပုံစံ

 • () မြန်မာနိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ့အစီရင်ခံစာပုံစံ

 • () သေစာရင်း(သို့မဟုတ်) ရင်ခွဲမှတ်တမ်းမိတ္တူ

 • () တောင်းခံသူ၏ နိုင်ငံသားကဒ်မိတ္တူ

 • () နေထိုင်ရာရပ်ကွက် အုပ်ချုပ်ရေးမှူး ထောက်ခံချက်/ မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူး ထောက်ခံချက်

 • () သေဆုံးသူနှင့်တောင်းခံသူပါ အိမ်ထောင်စုစာရင်းမိတ္တူ

 • ()ထိခိုက်မှုဖြစ်ပွားသည့်ယာဉ်နှင့် ပတ်သက်သည့်စာရွက်စာတမ်းများ

 

() မီးအာမခံလုပ်ငန်း

- နိုင်ငံပိုင်၊ သမဝါယမပိုင်၊ ဖက်စပ်လုပ်ငန်းများပိုင်နှင့် ပုဂ္ဂလိကပိုင်အဆောက်အအုံများ၊

စက်ကရိယာများ၊ ကုန်ပစ္စည်းများ၊ ပရိဘောဂပစ္စည်းများနှင့်လုပ်ငန်းသုံးပစ္စည်းများ၊

မီးနှင့် အခြားဘေးအန္တရယ်များကြောင့် ပျက်စီးဆုံးရှုံးပါက ယင်းဆုံးရှုံးမှုကို ပြန်လည်

ထူထောင်ရာတွင် အထောက်အကူပြုပေးရန်ဖြစ်ပါသည်။

 • အာမခံထားရှိရန်လိုအပ်သောအချက်များမှာ

 • () အဆိုလွှာ(ဤဌာနမှအခမဲ့ထုတ်ဝေသောပုံစံတွင် ဖြည့်စွက်ပါရန်)

 • () အာမခံထားရှိမည့် အဆောက်အဦနှင့် ပစ္စည်းများဓါတ်ပုံ

 • () စက်ပစ္စည်း၊ကုန်ပစ္စည်း၊ ပရိဘောဂများအတွက် အသေးစိတ်စာရင်းနှင့်တန်ဘိုး အထောက်အထား

() ခရီးသွားအာမံ

- ပြည်တွင်းပြည်ပခရီးစဉ်များတွင် ခရီးသည်များ ခရီးစဉ်အတွင်း မတော်တဆထိခိုက်မှု

(Accident)ကြောင့်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရခြင်းနှင့် သေဆုံးခြင်းအတွက် ထားရှိနိုင်သော

အာမခံအကာအကွယ် ဖြစ်ပါသည်။

 • အကျိုးခံစားခွင့်ပေးခြေခြင်းမှာ

 • () မိုင်၁၀၀အောက် ထိခိုက်မှုဖြစ်ပွား၍ သေဆုံးခြင်းအတွက် ကျပ်သိန်းနှစ်ဆယ်

(ပရီမီယံကြေးကျပ်၁၀၀)

() မိုင်၁၀၀အထက် ထိခိုက်မှုဖြစ်ပွား၍ သေဆုံးခြင်းအတွက် ကျပ်သိန်းသုံးဆယ် (ပရီမီယံကြေးကျပ်၃၀၀)

 • () ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိမှုအတွက် ဒဏ်ရာအခြေအနေပေါ်မူတည်၍ သတ်မှတ်လျှော်ကြေး နှုန်းများအတိုင်း ပေးလျှော်ပါသည်။

 • () သေဆုံးလျှင် ဖြစ်ပွားသည့်နေ့မှ တစ်နှစ်အတွင်းတောင်းခံရမည်။

 • () ဒဏ်ရာရလျှင် ဖြစ်ပွားသည့်နေ့မှ နှစ်နှစ်အတွင်းတောင်းခံရမည်။

အခြားသိကောင်းစရာများအကျဉ်းချုပ်။     ။ ပြည်သူပြည်သားအသက်အာမခံနှင့် ကျန်းမာရေးအာမခံများကိုလည်း ပြည်သူများမှ ထားရှိနိုင် ပါသည်။