ဆည်မြောင်းနှင့်ရေအသုံးချမှုစီမံခန့်ခွဲရေးဦးစီးဌာနမှ ဆောင်ရွက်ပေးလျက်ရှိသော ပြည်သူ့ဝန် ဆောင်မှုလုပ်ငန်းများ

ဆည်မြောင်းနှင့်ရေအသုံးချမှုစီမံခန့်ခွဲရေးဦးစီးဌာနမှ ဆောင်ရွက်ပေးလျက်ရှိသော ပြည်သူ့ဝန် ဆောင်မှုလုပ်ငန်းများနှင့် ယင်းဝန်ဆောင်မှုများကို ပြည်သူများမှ ရယူဆောင်ရွက်ရာတွင် လိုအပ် မည့် အချက်အလက်များမှာ-

(က)     ကျေးရွာဥက္ကဌ(သို့)လယ်ပိုင်ရှင်များမှ ရေသွယ်မြောင်းဖောက်လုပ်ပေးရန်တင်ပြတောင်းခံရာတွင်

လယ်ပိုင်ရှင်များ၏အရေအတွက်၊လက်ရှိအကျိုးပြုဧက၊ ဖော်ထုတ်ရန်မြေရိုင်းရှိပါက ထည့်သွင်း ပေးရန်နှင့် သက်ဆိုင်ရာ မြေစာရင်းဦးစီးဌာနနှင့် စိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာနတို့၏  ထောက်ခံချက်များ ပါပူးတွဲတင်ပေးရန် ဖြစ်ပါသည်။

(ခ)     စိုက်ပျိုးရေး၊မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန၊ဆည်မြောင်းနှင့်ရေအသုံးချမှုစီမံခန့်ခွဲရေးဦး စီးဌာနအနေဖြင့် ပြည်နယ်နှင့် တိုင်းဒေသကြီးတို့၌ ဆည်မြောင်းတာတမံများ၊ ရေနုတ်မြောင်းများ၊ ရေတံခါးများစသည်တို့အသစ်တည်ဆောက်ခြင်း၊ ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းခြင်းလုပ်ငန်းများကို အကောင် အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ပေးလျက်ရှိပါသည်။

(ဂ)     ချင်းပြည်နယ်၊ဆည်မြောင်းနှင့်ရေအသုံးချမှုစီမံခန့်ခွဲရေးဦးစီးဌာနမှ ပြည်နယ်အတွင်းရှိမြို့နယ်အသီးသီးတွင်စိုက်ပျိုးရေပေးဝေနိုင်ရေးအတွက် ကျေးရွာဆည်မြောင်းလုပ်ငန်းများကွင်းဆင်းလေ့လာတိုင်းတာတွက်ချက်ခြင်း အသစ်တည်ဆောက်ခြင်းနှင့်ဆည်ဟောင်း၊မြောင်းဟောင်း များပြန်လည်ပြုပြင်ခြင်းလုပ်ငန်းများကိုဒေသလိုအပ်ချက်အရ ဆောင်ရွက်ပေးလျက်ရှိပါသည်။ ထို့ပြင်ကျေးရွာမှ တင်ပြထားသည့် လုပ်ငန်းများ၊ ကျေးရွာမှတစ်ဆင့်မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးထံသို့ တင်ပြထားသော လုပ်ငန်းများနှင့် လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်မှ ပေးပို့သော လုပ်ငန်းများအား ဌာနမှ စူးစမ်းလေ့လာတိုင်းတာပြီး အကျိုးပြုနိုင်မည့် အခြေ​အနေပေါ် ကုန်ကျငွေတွက်ချက်၍ ဆောင်ရွက် သင့်သည့် လုပ်ငန်းများကို ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ထံ ရန်ပုံငွေတင်ပြတောင်းခံပြီး ဆောင်ရွက်ပေး လျက်ရှိပါသည်။

(ဃ)     ထို့ပြင် ဌာနမှတည်ဆောက်ထိန်းသိမ်းထားရှိသော လိုင်ဗားရေလှောင်တမံမှ ဖလမ်းမြို့နေ ပြည်သူများသောက်သုံးရေအဆင်ပြေစေရေးအတွက် သောက်သုံးရေပေးဝေမည့် အစီအစဉ်များကို ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။

(င)     သီကီရ်ရေလှောင်တမံကိုလည်း တည်ဆောက်ပြီးဖြစ်၍ မကြာမီတွင်ဖွင့်ပွဲပြုလုပ်ပြီး စီမံ ကိန်းမှ ဖော်ထုတ်ပေးထားသည့် စိုက်ပျိုးမြေဧရိယာများသို့ စိုက်ပျိုးရေပေးဝေခြင်း၊ သီကီရ် ကျေးရွာနှင့် အနီးပတ်ဝန်းကျင်ရှိ ကျေးရွာများသောက်သုံးရေပေးဝေခြင်း၊ အသေးစားရေအား လျှပ်စစ်(၅၀ကီလိုဝပ်)ထုတ်လုပ်ပေးခြင်း၊ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် စိမ်းလန်းစိုပြည်စေခြင်းစသည့် အကျိုးကျေးဇူးများကို ရရှိခံစားပြီး လူမှုစီးပွားဘဝများ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လျက်ရှိပါသည်။