ဓာတ်သတ္တု ရောင်းချခြင်းနှင့် ၀ယ်ယူခြင်းလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ရန် ခွင့်ပြုမိန့်လျှောက်လွှာပုံစံ

(က)    လျှောက်ထားသည့် နိုင်ငံသား သို့မဟုတ် နိုင်ငံသား အဖွဲ့အစည်းသည် လုပ်ငန်း‌ဆောင်ရွက်ရန် ငွေရေးကြေးရေး လုံလောက်မှုရှိကြောင်း သက်ဆိုင်ရာဘဏ်၏ ထောက်ခံချက်၊(Bank Recommendation/ Bank Statemant)

( ခ )   လုပ်ငန်းတည်နေရာ မြေပိုင်ဆိုင်မှု အထောက်အထား၊

( ဂ )   လျှောက်ထားသူမှာကုမ္ပဏီ၊ အဖွဲ့အစည်းဖြစ်လျှင် ယင်း၏ သင်းဖွဲ့မှတ်တမ်းနှင့် သင်းဖွဲ့စည်းမျဉ်း ဓာတ်ပုံမိတ္တူ၊ မှတ်ပုံတင်လက်မှတ် ဓာတ်ပုံမိတ္တူ။

(ဃ)    ကုမ္ပဏီ အစုရှယ်ယာ ခွဲဝေချထားမှုစာရင်းနှင့် ကုမ္ပဏီ၏ ဒါရိုက်တာ၊ မန်နေဂျာနှင့် အုပ်ချုပ်မှု ကိုယ်စားလှယ်များစာရင်း၊

( င )   တိုင်းဒေသကြီး သို့မဟုတ် ပြည်နယ်လုပ်ကွက်စီစစ်ချထားပေးရေးအဖွဲ့မှ တင်ပြရန်

သီးခြားတောင်းဆိုသည့် အချက်အလက်များ။

 

မိမိ​နေထိုင်ရာ မြို့နယ် သတ္တုတွင်းဦးစီးဌာနရုံးတွင် သွားရောက်လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။

လျှောက်လွှာဖောင်ရယူနိုင်ရန် Download ကိုနှိပ်ပြီး ရယူနိုင်ပါသည်။

Download