ငါးမွေးမြူခြင်းလိုင်စင်လျှောက်ထားရန် ဝန်ဆောင်မှု

ငါးမွေးမြူခြင်းလိုင်စင်လျှောက်ထားရာတွင်ယူဆောင်လာရမည့်လိုအပ်သည့် အချက်အလက် များ

           (၁)     အမျိုးသားမှတ်ပုံတင်မိတ္တူ

           (၂)      အိမ်ထောင်စုစာရင်းမိတ္တူ

           (၃)     ပုံစံ (၁၀၅)/(၁၀၆)

           (၄)     ရပ်ကွက်/ကျေးရွာထောက်ခံစာ

 

မိမိ​နေထိုင်ရာ မြို့နယ် ငါးလုပ်ငန်းဦးစီးဌာနရုံးတွင် သွားရောက်လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။

လျှောက်လွှာဖောင်ရယူနိုင်ရန် Download ကိုနှိပ်ပြီး ရယူနိုင်ပါသည်။

Download