မြို့ပြနှင့်အိမ်ရာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစီးဌာန မြို့ပြနှင့်အိမ်ရာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစီးဌာန

( က )  ဆောက်လုပ်ရေးဝန်ကြီးဌာနအောက်ရှိဦးစီးဌာန(၅)ခုဖြစ်သော အဆောက်အဦးဦးစီးဌာန၊ လမ်းဦးစီးဌာန ၊တံတားဦးစီးဌာန၊ မြို့ပြနှင့်အိမ်ရာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစီးဌာနနှင့် ကျေးလက်လမ်း       ဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစီးဌာနတို့တွင် ပါဝင်သည့် ဦးစီးဌာန(၁)ခုဖြစ်ပါသည်။ 

၁၈၅၂ ခုနှစ် အင်္ဂလိပ်မြန်မာ ဒုတိယစစ်ပွဲအပြီး ရန်ကုန်မြို့နှင့် ဆင်ခြေဖုံးဒေသရှိ မြေအားလုံးကို   အစိုးရမြေအဖြစ် ဖော်ထုတ်ပြီး မြို့ကွက်ရိုက်၍ ရန်ကုန်မြို့ကို စတင်ထူထောင် ခဲ့ပါသည်။

၁၈၇၂ခုနှစ်တွင်မြေဌားချထားခြင်း၊(ဂရန်)စနစ်ပြောင်းလဲကျင့်သုံးခဲ့ပြီး ၁၈၇၄ ခုနှစ်တွင် ရန်ကုန်မြူနီစပါယ်အဖွဲ့ကို ဖွဲ့စည်းဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။ ၁၉၂၁ခုနှစ်တွင် ရန်ကုန်စည်ပင်သာယာ ရေးအဖွဲ့ (Rangoon  Development Trust) ကို သီးခြားဖွဲ့စည်းခဲ့ပါသည်။

၁၉၅၁ ခုနှစ်တွင် ပြည်သူ့အိုးအိမ်ပြန်လည်ထူထောင်ရေးနှင့် မြို့ရွာစည်ပင်ရေးအဖွဲ့ (National Housing Town and Country Development Board ) ကိုဖွဲ့စည်းခဲ့ပါသည်။ ၁၉၅၄ခုနှစ်တွင် အဆိုပါအဖွဲ့မှ ရန်ကုန်စည်ပင်  သာယာရေးအဖွဲ့ကို သိမ်းသွင်းခဲ့ပါသည်။

၁၉၇၂ခုနှစ်တွင် ပထမဦးစွာ အိုးအိမ်အဖွဲ့ဟူ၍လည်းကောင်း အိုးအိမ်ကော်ပိုရေးရှင်းဟု လည်းကောင်း ၁၉၇၃ခုနှစ်တွင် အိုးအိမ် ဦးစီးဌာနဟူ၍လည်းကောင်း ပြင်ဆင်ဖွဲ့စည်းခဲ့ပါသည်။

နောက်ပိုင်းတွင်လုပ်ငန်းပမာဏများပြားလာသောကြောင့်မြို့ပြဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်း များအားစျေးကွက်စီးပွားရေးစနစ်နှင့်လျော်ညီသောအိမ်ရာကဏ္ဍသစ်များ ဖြစ်ထွန်းရေးအတွက် အိုးအိမ်ဦးစီးဌာနကို ၁၉၉၀ခုနှစ် ဇွန်လ(၆)ရက်နေ့တွင်  မြို့ရွာနှင့်အိုးအိမ်ဖွံ့ဖြိုရေးဦးစီးဌာနအဖြစ် ပြင်ဆင်ဖွဲ့စည်းခဲ့ပါသည်။ (၁၅.၁.၂၀၁၅)ရက်နေ့မှ စတင်၍ မြို့ပြနှင့်အိမ်ရာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစီး ဌာနအဖြစ် ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသည်။ ၂၀၁၅ခုနှစ်၊ ဧပြီလတွင် ချင်းပြည်နယ်၊ မြို့ပြနှင့်အိမ်ရာဖွံ့ဖြိုး ရေးဦးစီဌာန၊ ပြည်နယ်ဦးစီးမှူးရုံးကို ပြည်နယ်ညွှန်ကြားရေးမှူးရုံးသို့ ပြင်ဆင်ဖွဲ့စည်းခဲ့ပါသည်။

(ခ )    မြို့ပြနှင့်အိမ်ရာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစီးဌာန၊ ပြည်နယ်ညွှန်ကြားရေးမှူးရုံးသည် ချင်းပြည်နယ်အတွင်း အိမ်ရာကဏ္ဍဖွံ့ဖြိုးရေးနှင့် မြို့ပြကဏ္ဍဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် ချင်းပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့၏ လမ်းညွှန်မှု၊ ဦးစီးဌာန(ရုံးချုပ်)၏ မူဝါဒနှင့်အညီ ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပြီး ချင်းပြည်နယ်တွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်လျက်ရှိသော  နိုင်ငံဝန်ထမ်းများ  နေရေးအဆင်ပြေစေရေးအတွက် ဝန်ထမ်းအိမ်ရာများတည်ဆောက်ခြင်းနှင့် ချင်းပြည်နယ်အတွင်းရှိ  မြို့များဟန်ချက်ညီညီ ဖွံ့ဖြိုးလာစေရေးအတွက် မြို့ပြဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံကိန်းများရေးဆွဲခြင်းလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်လျက်ရှိ ပါသည်။

ချင်းပြည်နယ်ညွှန်ကြားရေးမှူးရုံး  ၊ ဟားခါးမြို့ ။

ဖုန်း − ၀၇၀၂၂၄၂၀

အချက်အလက်များ မတွေ့ပါ!

အချက်အလက်များ မတွေ့ပါ!