ဆက်သွယ်ရေးကော်ပိုရေးရှင်း ဆက်သွယ်ရေးကော်ပိုရေးရှင်း
  • ချင်းပြည်နယ်တွင် ဆက်သွယ်ရေးကော်ပိုရေးရှင်းရုံး၊ပြည်နယ်မန်နေဂျာရုံးကို (၁-၅-၁၉၇၇) နေ့ရက်၌ ချင်းပြည်နယ်၏မြို့တော်၊ ဟားခါးမြို့တွင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပါသည်။ ယင်းကာလမတိုင်မီအချိန်အထိ ပြည်နယ်အတွင်းရှိ စာတိုက်လုပ်ငန်းများကို  စစ်ကိုင်းတိုင်း၊ ကလေးမြို့၊ စာတိုက်(စစ်ဆေးရေး) (IPO)၏ ကြီးကြပ်မှုဖြင့်   လုပ်ငန်း

ဆောင်ရွက်ခဲ့ပြီး၊ ကြေးနန်း(ကြိုးမဲ့ကြေးနန်း)လုပ်ငန်းများကိုလည်း  စစ်ကိုင်းတိုင်း၊ မော်လိုက်မြို့  အင်ဂျင်နီယာ

(EST)၏ကြီးကြပ်မှုအောက်တွင်လုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။   ချင်းပြည်နယ်သည် ဒေသတစ်ခုနှင့်တစ်ခု၊

ကျေးရွာများအကြား လမ်းပန်းအခြေအနေ သွားလာမှု ခက်ခဲသောဒေသ ဖြစ်သည်အားလျော်စွာ ဆက်သွယ်ရေး အခန်းကဏ္ဍသည်လည်း အရေးကြီးသော ၀န်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းဖြစ်နေပါသည်။   သတင်းအချက်အလက်များ အချိန်နှင့်တပြေးညီ ဆက်သွယ်ရရှိနိုင်ရေးအတွက် ဒေသနှင့်ကိုက်ညီသည့် မိုဘိုင်းတယ်လီဖုန်းဆက်သွယ်မှုစနစ်သည်လည်းမရှိမဖြစ်သော ဆက်သွယ်ရေးစနစ်ဖြစ်လာပါသည်။

ချင်းပြည်နယ်ဆက်သွယ်ရေးကော်ပိုရေးရှင်းရုံး၊ ဟားခါးမြို ။

အချက်အလက်များ မတွေ့ပါ!

အချက်အလက်များ မတွေ့ပါ!