သမဝါယမဦးစီးဌာန သမဝါယမဦးစီးဌာန

ချင်းပြည်နယ်၊ သမဝါယမဦးစီးဌာနအနေဖြင့် ချင်းပြည်နယ်အတွင်း သမဝါယမလုပ်ငန်းများ ဖွံဖြိုးတိုးတတ်ရေးအတွက် သမဝါယမဦးစီးဌာန၊ ချင်းပြည်နယ်ရုံးအနေဖြင့် ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်လျက်ရှိရာ သမဝါယမ အသင်းများဖွဲ့စည်းခြင်း၊ စည်းရုံးခြင်း၊ ပညာပေးခြင်း၊ ကွင်းဆင်းစစ်ဆေးခြင်း၊ သင်တန်းဖွင့်လှစ်ပို့ချခြင်းများပြုလုပ်လျက်ရှိသည့်အပြင် မြို့နယ်သမဝါယမဦးစီးဌာနများမှလည်း ညွှန်ကြားချက်နှင့်အညီ စည်းရုံးခြင်း၊ ပညာပေးခြင်း၊ တည့်မတ်ထိန်းကျောင်းခြင်းဟူသော သမဝါယမနည်းလမ်းများဖြင့် ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။

စျေးသစ်ရပ်ကွက်၊ ဂေါက်ကွင်းလမ်း၊ ဟားခါးမြို့။

ဖုန်း- ၀၇၀-၂၁၀၈၇၊ ၀၇၀-၂၁၄၄၈

အချက်အလက်များ မတွေ့ပါ!

အချက်အလက်များ မတွေ့ပါ!