စားသုံးသူရေးရာဦးစီးဌာန စားသုံးသူရေးရာဦးစီးဌာန

ဌာနအကြောင်းအရာနှင့် သက်ဆိုင်သော ဝန်ကြီးဌာန

စားသုံးသူရေးရာဦးစီးဌာနသည် စီးပွာရေးနှင့် ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန​ အောက်တွင်ရှိသော ဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။

စားသုံးသူရေးရာဦးစီးဌာနအနေဖြင့် စားသုံးသူပြည်သူလူထုများ၊ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်များသို့ စားသုံးသူအကာအကွယ်ပေးရေးဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်များကို ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် သိရှိလာစေရေးအတွက် အသိပညာပေးဟောပြောပွဲများ ကျင်းပခြင်း၊ ထုတ်ကုန်များ လုံခြုံစိတ်ချရမှုရှိစေရေးအတွက်၊ စားသုံးသူရေးဦးစီးဌာန၊ အစားအသောက်နှင့် ဆေးဝါးကွပ်ကဲရေးဦးစီးဌာန(FDA) အခြားဌာနဆိုင်ရာ ပူးပေါင်းအဖွဲ့များနှင့်အတူ စျေးများ၊ ကုန်စုံဆိုင်၊ လက်လီ၊ လက္ကားအရောင်းဆိုင်များသို့ ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနမှ သုံးစွဲရန်မသင့် ကြေညာထားသော စားသောက်ကုန်ပစ္စည်းများ၊ ဆေးဝါး၊ အလှကုန်ပစ္စည်းများ ရောင်းချမှု ရှိ/မရှိ တို့ကို ကွင်းဆင်း စစ်ဆေးဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။

ချင်းပြည်နယ်အတွင်း စားသုံးသူအကာအကွယ်ပေးရေးလုပ်ငန်းများ စနစ်တကျဆောင်ရွက်နိုင်ရန်နှင့် စားသုံးသူများ၏ အငြင်းပွားမှုဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်များ ဖြေရှင်းနိုင်ရေးအတွက် ချင်းပြည်နယ် စားသုံးသူ အငြင်းပွားမှုဖြေရှင်းရေးအဖွဲ့ကို ချင်းပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့၏ (၁၁.၄.၂၀၁၈)ရက်စွဲပါ ရုံးမိန့်အမှတ် (၂၂/၂၀၁၈)ဖြင့် ဖွဲ့စည်းခဲ့ညပီး ပြည်နယ်စားသုံးသူအငြင်းပွားမှုဖြေရှင်းရေးအဖွဲ့၏ လက်အောက်တွင်-

(က) စားသုံးသူတိုင်ကြားမှု လက်ခံဆောင်ရွက်ရေးလုပ်ငန်းကော်မတီနှင့်

(ခ) ထုတ်ကုန်များ လုံခြုံစိတ်ချရမှုဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းကော်မတီတို့ကို ဖွဲ့စည်းထားရှိခဲ့ပြီး ဖြစ်ပါသည်။ ချင်းပြည်နယ်စားသုံးသူအငြင်းပွားမှု ဖြေရှင်းရေးအဖွဲ့၏ လုပ်ငန်းညှိနှိုင်းအစည်းအဝေးများကို ကျင်းပပြုလုပ်လျက်ရှိပြီး စားသုံးသူ အကာအကွယ်ပေးရေးဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုများ၊ ပြည်နယ် စားသုံးသူ အငြင်းပွားမှု ဖြေရှင်းရေးအဖွဲ့၏ ဆောင်ရွက်မည့်လုပ်ငန်းစဉ်များ၊ အစည်းအဝေးဆုံးဖြတ်ချက်များ ချမှတ်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။

ပတသ(၁၄၉)၊ မူကြိုရပ်၊ ပြည်တော်သာရပ်ကွက်၊ ဟားခါးမြို့၊ ၀၇၀-၂၁၈၇၃၊ ၀၉-၅၀၁၁၉၄၇

အချက်အလက်များ မတွေ့ပါ!

အချက်အလက်များ မတွေ့ပါ!