ရသုံးမှန်းခြေ ငွေစာရင်းဦးစီးဌာန ရသုံးမှန်းခြေ ငွေစာရင်းဦးစီးဌာန

ရသုံးမှန်းခြေငွေစာရင်းဦးစီးဌာနသည်စီမံကိန်းနှင့်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန၏ကိုယ်စားနိုင်ငံ​တော်၏ရသုံးခန့် မှန်းခြေငွေစာရင်းများရေးဆွဲပြဋ္ဌာန်းခြင်းနှင့် ကြီးကြပ်ကွပ်ကဲခြင်း၊ ဝန်ထမ်းစည်းမျဉ်း၊ ဘဏ္ဍာရေးစည်းမျဉ်းများထုတ်ပြန်ခြင်း၊ နိုင်ငံခြားသုံးငွေဖြင့် ရရှိခဲ့သည့်ရငွေနှင့် အသုံးစရိတ်များအားပြုစုဆောင်ရွက်ခြင်း၊ ပြည်သူ့ဘဏ္ဍာရေးစီမံခန့်ခွဲမှုခေတ်မီဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်ရေးစီမံကိန်းတို့အားကမ္ဘာ့ဘဏ်၏ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုနှင့်အတူအဖွဲ့အစည်း များဖြစ်သည့် ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်၊ ပြည်သူ့ငွေစာရင်းပူးပေါင်းကော်မတီ၊ ဥပဒေကြမ်း ပူးပေါင်းကော်မတီ၊ ပြည်ထောင်စုစာရင်းစစ်ချုပ်ရုံး၊ ပြည်တွင်းအခွန်များဦးစီးဌာန၊ ငွေတိုက်ဦးစီးဌာန၊ စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးဦးစီးဌာန၊ မြန်မာ့စီးပွားရေးဘဏ်တို့နှင့် အတူ ပူးပေါင်းအကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။

 

အမှတ်(၃) ၊ ဂေါက်ကွင်းလမ်း ၊ မြို့သစ်ရပ်ကွက် ၊ဟားခါးမြို့။

ဖုန်း − ၀၇၀၂၂၂၀၅ ၊၀၇၀−၂၂၃၅၇။

အချက်အလက်များ မတွေ့ပါ!

အချက်အလက်များ မတွေ့ပါ!