တိုင်းရင်းသား စာပေနှင့် ယဉ်ကျေးမှု ဦးစီးဌာန တိုင်းရင်းသား စာပေနှင့် ယဉ်ကျေးမှု ဦးစီးဌာန

- အခြေခံပညာကျောင်းများ၌  သက်ဆိုင်ရာတိုင်းရင်းသားစာပေးသင်ကြားနိုင်ရေးအတွက် နေ့စားလပေး ဆရာ/ဆရာမ Teaching Assistant နှင့် တိုင်းရင်းသား ဘာသာသင်ကြားနိုင်ရေးအတွက် Language Teacher ကို မြို့နယ်အသီးသီးရှိ သက်ဆိုင်ရာတိုင်းရင်းသားစာပေးနှင့် ယဉ်ကျေးမှုအဖွဲ့များနှင့် ပူးပေါင်း၍ အဆိုပြုလွှာများကို ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသည်။

- ချင်းပြည်နယ် ဒေသသင်ရိုးညွှန်းတမ်းများကို ပညာရေးဝန်ကြီးဌာန၊ အရပ်ဖက်အဖွဲ့အစည်းများနှင့် ပူးပေါင်း၍ အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသည်။

- တိုင်ရင်းသားလူမျိုးများဆိုင်ရာ သမိုင်း၊ စာပေ၊ ရိုးရာဓလေ့၊ ယဉ်ကျေးမှု၊ ပုံပြင်၊ စကားပုံစသည်စာအုပ်စာတမ်းများကို စုဆောင်းလျက်ရှိသည်။

- ချင်းပြည်နယ်အတွင်းရှိ သက်ဆိုင်ရာတိုင်းရင်းသားအလိုက် မိမိတို့သမိုင်းကြောင်းများ လက်ကမ်းစာစောင်ထုတ်ဝေနိုင်ရန်အတွက် စုဆောင်းလျက်ရှိသည်။

-လူမျိုး(မျိုးနွယ်စု)အလိုက် ရိုးရာဝတ်စုံအဆင်တန်ဆာများ၊ တူရိယာများ၊ အသုံးအဆောင်ပစ္စည်းများ ပြသနိုင်ရန်စုဆောင်းလျက်ရှိသည်။

ညွှန်ကြားရေးမှူးရုံး၊ ဟားခါးမြို့။

ဖုန်း - ၀၇၀-၂၂၂၆၆

အချက်အလက်များ မတွေ့ပါ!

အချက်အလက်များ မတွေ့ပါ!