ပညာရေးဝန်ကြီးဌာန၊ အဆင့်မြင့်ပညာဦးစီးဌာန၊ ဟားခါးပညာရေးဒီဂရီကောလိပ်အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း
ဒီလ ၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ၂၈ ရက် Zin Myo Htay

 

09 425552006, 09 455024250

www.hkaedc.edu.mm